Spring til indhold

IT - hjælp

Få hjælp og vejledning til it og andre praktiske problemer. Når du har spørgsmål eller brug for hjælp med IT, kan du kontakte IT-support. Vi kan hjælpe dig telefonisk, fjernovertage din pc eller aftale med dig hvordan vi kan løse dit problem i et fysisk møde.

Særligt IT-setup for Klinisk Institut

Klinisk Institut har et særligt it-setup, da det for de fleste medarbejderes vedkommende er nødvendigt at balancere mellem to ”identiteter”; én som universitært ansat, f.eks. klinisk lektor eller klinisk professor, og én som ansat ved hospitalet, Region Nordjylland.

Én bruger, én mail-konto og én kalender

Begge roller udløser to særskilte it-brugere i hver af de respektive organisationers systemer med dertilhørende mailboks og kalender. For at undgå, at hver enkelt medarbejder skal holde styr på to separate mailkonti og vedligeholde to separate kalendere, er der lavet en teknisk løsning, så det kun er nødvendigt for den enkelte medarbejder at forholde sig til én bruger, én mail-konto og én kalender i det daglige.

Alle medarbejdere ved Klinisk Institut bliver oprettet som brugere ved både Aalborg Universitet og Region Nordjylland. AAU-brugeren bruges udelukkende, hvis man ønsker at tilgå universitetets ressourcer, intranet og administrative systemer, som kræver login. Region Nordjylland-brugeren fungerer derimod som primær konto i det daglige. Det er her den ansatte får alle sine mails, da beskeder sendt til AAU-mailkontoen automatisk sendes videre til Region Nordjylland-mailen. Det er muligt at opsætte videresending af e-mail fra Region Nordjylland til Aalborg Universitet.

Du kan kontakte IT-support for hjælp

IT-support, Aalborg Universitet
Telefon: 99 40 20 20
E-mail: support@it.aau.dk

IT-support, Region Nordjylland
Telefon: 97 64 90 00
E-mail: itsupport@rn.dk