Spring til indhold

Funktionen ved HR

HR-funktionens vigtigste opgave er at sørge for ansættelsen af Klinisk instituts medarbejdere, såvel det videnskabelige som det teknisk-administrative personale. Funktionen er tovholder for ansættelsesprocesserne lige fra stillingsopslaget til ansættelseskontrakten.

Desuden har funktionen også ansvaret for bl.a. at vedligeholde personaledata på alle nuværende ansatte, herunder fx løbende at registrere afholdelse af ferie, sygdom, barsel osv.

Hvis du som medarbejder har spørgsmål til din ansættelse, løn eller vis du skal afholde/har afholdt ferie, orlov eller bliver syg skal du kontakte HR-medarbjederen.

I bunden af siden kan du desuden finde AAUs Håndbog som har en række nyttige links til forskellige personalepolitkker, skabeloner og lignende for ansatte ved Aalborg Universitet. Hvis du mangler noget, eller har problemer med at finde den rette blanket, så kontakt Klinisk Instituts HR-medarbejder.

Du kan kontakte HR afdelingen for hjælp

HR, Klinisk Institut
Telefon: 99 40 78 06
E-mail: HR-support