Spring til indhold
ForsideUddannelse

Studieliv og trivsel

Hos Klinisk Institut ønsker vi at skabe de bedste rammer for, at du trives som studerende. Ambitioner og mål for studielivet er naturlige, og de indebærer som regel, at man sætter særlige standarder for sig selv og sin indsats. Det gælder både fagligt og personligt på studiet, men også i privatlivet i forhold til blandt andet fritidsaktiviteter, studiejobs, venner og familie.

Trivsel

Aalborg Universitet og Klinisk Institut ønsker at skabe de bedste rammer for, at du trives som studerende.

Det gælder i forhold til at håndtere personlige udfordringer såsom eksamensangst, manglende motivation eller anden form for mistrivsel.

Det gælder også ved oplevelse af udfordringer ved mange skift mellem afdelinger og derved manglende fornemmelse af tilknytning/tilhørsforhold, der kan give problemer i form af manglende trivsel og en følelse af social isolation.

Klinisk Institut og Aalborg Universitet har en række tilbud til at sikre studerende gode studieforløb med en høj grad af  god trivsel.

Studiemiljø

Klinisk Institut vægter et godt studiemiljø, der giver de bedste muligheder for at studere medicinfaget og udvikle undervisning, som tilgodeser forskellige måder til at lære faget på.

På Sdr. Skovvej 11 finder du lokaler, som frit kan benyttes til socialt samvær. I lokalerne er der sofaer, borde og køkkenfaciliteter. Alkohol er dog ikke tilladt.

Studiestart

En god studiestart har stor betydning for de studerendes studietid og prioriteres højt.

Informationen om og forberedelsen til kandidatuddannelsen starter allerede på bacheloruddannelsens 5. semester, hvor der afholdes en forelæsning om opbygningen og forventninger til kandidatforløbet.

På 6. semester i bachelorforløbet afholdes en temaeftermiddag med titlen ”Intro til Lægerollerne”, hvor der bliver sat fokus på lægerollerne som professionel, kliniker, og samarbejder. Samt fokus på hvad du som studerende kan forvente når du starter i klinikken.

Bootcamp

I samarbejde med studerende er der udviklet og tilrettelagt en obligatorisk Bootcamp. Bootcamp er en uge, hvor du som studerende indføres i kliniske færdigheder, du umiddelbart vil kunne tage i brug, når du starter et klinisk forløb. Her får du øvet nødvendige tekniske færdigheder i et trygt læringsmiljø. F.eks. anlæggelse af drop, sutur, basal genoplivning m.m. Desuden genopfriskes og udbygges basale kompetencer fra bacheloruddannelsen med henblik på optagelse af anamnese og objektiv undersøgelse. Bootcamp afslutter med et socialt arrangement, som planlægges og afholdes af medstuderende fra 2 - 6 semester KA hos Partylogisk Institut.

Kom med på studierejse?

Studierejser giver mulighed for at få nye faglige og kulturelle indtryk, styrke ens sprogkundskaber og skabe bånd til kolleger i udlandet. Netværk der i fremtiden kan vise sig særdeles værdifulde. Herunder kan du møde studerende, der tog på studierejse og fik flere oplevelser og erfaringer med sig hjem end de havde forestillet sig.