Spring til indhold
ForsideFor ansatte

Forskningsstøtte og affiliering

På Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har vi en række supportfunktioner, som du kan benytte, hvis du skal i gang med at forske eller allerede er i gang.

Ansøgning om eksterne forskningsmidler

Anmeldelse af forskningsprojekter

Projekter, hvor der anvendes persondata skal ifølge databeskyttelsesreglerne (GDPR) anmeldes og registreres. Om projektet skal anmeldes ved Region Nordjylland eller ved Aalborg Universitet afhænger af hvor projektet hører hjemme.

Forskere ved Klinisk Institut har ofte projekter, der anmeldes ved Regionen, men vær opmærksom på om der er tilfælde, hvor det er korrekt at anmelde ved AAU.

AAU har lanceret en opdateret anmeldesordning. Opdatereingen indebærer en bedre understøttelse af forskerne i at overholde centrale bestemmelser i databeskyttelsesforordningen. Anmeldelsen tilgås via persondatahjemmesiden.

Er du i tvivl om hvor dit projekt skal anmeldes kan du kontakte Kontraktenheden

Kontraktenheden, Aalborg Universitet
Specialkonsulent, Louise Bornebusch Lund
Telefon: +45 99 40 75 42
E-mail: lbl@adm.aau.dk

Kontraktenheden, Aalborg Universitet
Fuldmægtig, Susanne Andersen
Telefon: +45 99 40 75 42
E-mail: sua@adm.aau.dk

Serviceaftale mellem Klinisk Institut og Fundingenheden

Klinisk Institut har indgået en serviceaftale med Fundingenheden på Aalborg Universitetshospital om støtte i forbindelse med fundingaktiviteter på instituttet. Du kan således kontakte fundingenheden her, hvis du har brug for hjælp i til din ansøgning.

Forskere på Klinisk Institut er omfattet af de samme ydelser og servicetilbud som forskere og klinikere på hospitalet og har således mulighed for bl.a. at deltage på Fundingenhedens kurser og benytte guidelines og skabeloner fra hjemmesiden Velkommen til Fundingenheden - FUPA.

På vores hjemmeside kan du også finde informationer om kommende deadlines, vejledninger til hvordan du skriver den bedste ansøgning, skabelon til simpelt budget og Ganntdiagram mv. 

Kursusaktiviteter og andre tilbud annonceres på hjemmesiden og i Aalborg Universitetshospitals nyhedsbrev Forskningsnyt, som du kan tilmelde dig på Forskning.

Projektadministrationen

Aalborg Universitet

Projektadministration.aau.dk er et samarbejde mellem tre kontorer i administrationen, der tilsammen dækker hele den administrative proces omkring eksternt finansierede projekter på Aalborg Universitet. De tre kontorer:

  • Fundraising og projektledelseskontoret

Hjælper forskere på AAU med at indhente så mange eksterne midler som muligt samt hjælper med administrativ projektstyring, når projekterne er oppe og køre.

  • Kontraktenheden

Kontraktenheden er Aalborg Universitets juridiske enhed og har ansvaret for kontrol, udarbejdelse og forhandling af de aftaler der indgås mellem universitetet og eksterne parter vedrørende forskning eller salg af konsulentydelser.

  • Projektøkonomi

Få hjælp til projektoprettelse og projektregnskab inden for samtlige af et projekts faser dvs. opstart, gennemførelse og afslutning.

Forskning, uddannelse og innovation

Aalborg Universitetshospital

Er du tilknyttet Aalborg Universitetshospital, kan du anvende en række supportfunktioner, som for de flestes vedkommende har til huse i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital.