Spring til indhold
ForsideForskning

Find en forskningsansvarlig

Brug ekspertlisterne til at finde en forskningsansvarlig, der beskæftiger sig med et specifikt forskningsområde eller søg efter en forskningsansvarlig tilhørende en forskningsenhed og -center.

Klinisk Instituts forskere varetager forskning og undervisning i forskellige læge- og sygeplejefaglige specialer. Sideløbende med ansættelse ved Aalborg Universitet er flere af forskerne også ansat i sygehusvæsnet – typisk som overlæger med forskningsansvar ved Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland eller Psykiatrien i Nordjylland.

Den forskningsansvarlige har bl.a. det overordnede ansvar for den respektive afdelings, enheds eller sektors forskningsstrategi og -budget og er samtidig ansvarlig for selv og i samarbejde med andre at producere forskning.

Koordinerende kliniske professorer anvender ca. ¼ af arbejdstiden på kliniske funktioner som specialeansvarlig overlæge, ½ på forskning og andre universitære funktioner som klinisk lærestolsprofessor og den resterende ¼ af  arbejdstiden på koordinering af forskning og prægraduat uddannelse i den pågældende klinik. Herunder finder du ekspertlister med kontaktoplysninger til instituttets forskere, der er ansvarlig for et forskningscenter eller et forskningsområde.

Forskningsansvarlig ved et center eller enhed

Du kan også bruge ekspertlisten til at finde en forskningsansvarlig, der beskæftiger sig med et udvalgt forskningsområde. Find din forsker i nedenstående ekspertliste som indrammer Klinisk Instituts forskningsområder.

Forskningsansvarlig ved et område