AAU logo

IT

Klinisk Institut har et særligt it-setup, da det for de fleste medarbejderes vedkommende er nødvendigt at balancere mellem to ”identiteter”; én som universitært ansat, f.eks. klinisk lektor eller klinisk professor, og én som ansat ved hospitalet, Region Nordjylland.

Begge roller udløser to særskilte it-brugere i hver af de respektive organisationers systemer med dertilhørende mailboks og kalender. For at undgå, at hver enkelt medarbejder skal holde styr på to separate mailkonti og vedligeholde to separate kalendere, er der lavet en teknisk løsning, så det kun er nødvendigt for den enkelte medarbejder at forholde sig til én bruger, én mail-konto og én kalender i det daglige.

Alle medarbejdere ved Klinisk Institut bliver oprettet som brugere ved både Aalborg Universitet og Region Nordjylland. AAU-brugeren bruges udelukkende, hvis man ønsker at tilgå universitetets ressourcer, intranet og administrative systemer, som kræver login. Region Nordjylland-brugeren fungerer derimod som primær konto i det daglige. Det er her den ansatte får alle sine mails, da beskeder sendt til AAU-mailkontoen automatisk sendes videre til Region Nordjylland-mailen.

Det er også her, at kalenderen skal holdes opdateret. Region Nordjylland-kalenderen synkroniseres automatisk med den inaktive kalender tilknyttet AAU-brugeren, så øvrige AAU-ansatte kan se ledig/optaget information på Klinisk Institut ansatte, hvilket gør det nemmere at finde de rigtige tidspunkter at indkalde til møder. Ligeledes vil den Klinisk Institut ansattes AAU-mail også fremgå af adressebogen på AAU, så andre AAU-ansatte nemt kan komme i kontakt med vedkommende.

Kontakt

It-support, Region Nordjylland

Mail: itsupport@rn.dk
Telefon ved akut-hjælp: 97 64 90 00

It-support, Aalborg Universitet

Ved problemer vedr. AAU-konto:
Mail: support@it.aau.dk