Spring til indhold
ForsideUddannelse

Kvalitetssikring

På Klinisk Institut arbejder vi med at kvalitetssikre vores uddannelser. Kvalitetssystemet er opbygget i seks områder, som afspejler de studerendes uddannelsesrejse fra ansøgning og optagelse til endt uddannelse og deres fremtidige karriere efter dimission. I kvalitetsområderne defineres, hvordan kvalitetsarbejdet gennemføres i praksis via de samlede mål for kvalitet og fastlagte principper og procedurer. De samlede mål består af målsætninger, standarder og indikatorer, hvor indikatorerne udgøres af konkrete mål eller handlinger, som skal opfyldes for alle uddannelser på AAU. Kvalitetsmålsætningen er opfyldt, når alle tilknyttede indikatorer er opfyldt tilfredsstillende.

Kvalitetssikring hos AAU

Kvalitetsarbejdet er forankret i AAU’s eksisterende ledelsesstruktur, hvorfor det formelle ansvar følger ledelsesorganiseringen. Det overordnede formelle ansvar for kvalitetspolitikken ligger derfor hos rektor. Prorektor har fået delegeret ledelsesansvaret inden for uddannelsesområdet fra rektor, og har dermed ledelsesansvaret for AAU’s kvalitetssystem og udmøntningen af kvalitetsarbejdet.

Dekanaterne og Universitetsdirektøren har ansvaret for, at kvalitetssystemet udmøntes på fakulteterne og i Fælles Service.

Det er institutledelserne, som udmønter kvalitetssystemet på institutterne ved at fastlægge og beskrive egen organisering af kvalitetsarbejdet i form af ansvar og roller i forbindelse med at udføre, vurdere og følge op på kvalitetsarbejdet.  

Studienævnene har en særlig vigtig rolle i kvalitetsarbejdet, da de jf. universitetsloven har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelsen og udvikling af uddannelser og undervisning.

Vi arbejder tæt sammen om f.eks.  den årlige kvalitetsopfølgning, den efterfølgende udarbejdelse af og opfølgning på handlingsplaner for  uddannelserne og om opfølgning på de studerendes semesterevalueringer. Kvalitetsopfølgningen sker i et seksårigt rul i tæt samarbejde med studienævn, studieledere og institutledelser for at sikre,a t uddannelserne er af den højeste kvalitet.

På siden her og de underliggende sider kan du læse meget mere om, hvordan vi på Klinisk Institut udmønter kvalitetssystemet  og arbejder med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne.

Vil du vide mere kan du læse alt om SUNDs kvalitetssikring her.

Udvalgte kvalitetssikringsområder på SUND

Plan for evaluering med studerende på Klinisk Institut