Spring til indhold
ForsideForskningForskningsenheder og -centre

Om Center for Clinical Data Science (CLINDA)

Center for Clinical Data Science (CLINDA) er et tværfagligt forskningscenter ved Klinisk Institut ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital. Hos CLINDA har vi tre forskningsgrupper, som fokuserer på henholdsvis udvikling og implementering af klinisk AI, bioinformatik og biostatistik samt metodologisk udvikling indenfor data science. Du kan finde mere information om hver af forskningsgrupperne længere nede på siden.

Baggrund

Globalt står samfundet over for flere store udfordringer inden for Sundhedsvæsenet, herunder større ulighed, aldrende befolkninger, stigende behandlingsomkostninger og nye pandemier.

Disse samfundsmæssige udfordringer er nøglemotivationen for ”2030-Visionen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet” på Aalborg Universitet og Aalborg Universitets strategi ”Viden for Verden 2022-2026”, hvor der fokuseres på udvikling af nye innovative digitale sundhedsløsninger. Store mængder data rummer, sammen med maskinlæring, et stort potentiale for personlig medicin og dermed forbedring af patientbehandlingen.

Realiseringen af ​​dette potentiale er baggrunden for oprettelsen af ​​CLINDA, et tværfagligt forskningscenter, der dækker datamanagement, datalogi, statistik og bioinformatik, eller kort sagt datavidenskab. CLINDA vil støtte udviklingen af ​​en mere patientcentreret, sammenhængende og effektiv sundhedssektor ved at bringe ideer hele vejen til klinisk implementering.

CLINDA's kernefunktioner

Hos CLINDA kommer vores kernefunktioner bedst til udtryk via vores vision og mission:

VISION

Vi vil forbedre menneskers sundhed gennem udvikling af infrastruktur, maskinlæringsmetoder og digitale sundhedsløsninger.

MISSION

Gennem lokale, nationale og internationale samarbejdsflader med klinisk personale og teknologieksperter udvikler vi innovative infrastrukturer, maskinlæringsmetoder og digitale løsninger ved hjælp af multimodal datafusion til forbedret prædiktiv modellering af sygdomsudvikling og behandlingsrespons.