Spring til indhold
ForsideForskningForskningsenheder og -centre

Formålet med PREDICT er at foretage en detaljeret karakteristik af unikt biologisk materiale fra Danmarks Nationale Biobank og kombinere disse biologiske data med information fra vores nationale danske registre om sygdommenes begyndelse og forløb for at komme et stort skridt nærmere en forståelse af, hvordan IBD opstår, og hvordan den enkelte patients prognose er.

Ved at undersøge genetik, epigenetik, antistoffer, inflammationsmarkører, metabolitter og tarmmikrobiomer på tusindvis af patienter og kombinere disse data med kliniske data over tid, forventer vi at skabe ny grundvidenskabelig forståelse for de biologiske mekanismer bag udviklingen af IBD og det heterogene sygdomsforløb ved IBD, inklusiv det varierende behov for og den varierende virkning af forskellige lægemidler.

Ved at skabe en datasø med denne rigdom af biologisk og klinisk information, forventer vi at forandre kategoriseringen af IBD, skabe basis for personlig medicin med skræddersyet behandling til den enkelte patient, og vi forventer, at vore aktiviteter vil danne basis for betydningsfulde internationale samarbejder i mange år fremover.

Læs mere om Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease