Spring til indhold

Uddannelse

Sexologisk Forskningscenter har siden 2013 varetaget en toårig masteruddannelse i sexologi, primært henvendt til fagfolk med sundhedsbaggrund. Uddannelsen har optag i ulige år.

Uddannelse

Sexologisk Forskningscenter har siden 2013 varetaget en toårig masteruddannelse i sexologi, primært henvendt til fagfolk med sundhedsbaggrund. Uddannelsen har optag i ulige år.

Undervisning og vejledning

SeFo påtager sig et bredt spektrum af præ- og postgraduate undervisningsopgaver, vejledning og supervision inden for det sexologiske fagområde. Internt på Aalborg Universitet er centret ansvarligt for den sexologiske grunduddannelse af læge-, MedIS- og folkesundhedsstuderende. Der tilbydes desuden opgavevejledning. Hertil kommer, at SeFo i nogen grad står til rådighed for undervisning, vejledning, censur og eksamination på studier uden for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets regi.

Endelig har SeFo i samarbejde med studieledelsen ansvaret for planlægning, koordinering og afvikling af masteruddannelsen i sexologi ved Aalborg Universitet. Masteruddannelsen er den første universitetsforankrede uddannelse inden for det sexologiske felt i Danmark, og den har til formål at kvalificere professionelle til at varetage borgernært arbejde med ”hverdagssexologisk” rådgivning, udredning og behandling. Derudover vil uddannelsen give færdigheder inden for folkeoplysning, forebyggelse og sundhedsfremme samt basale forskningsmetodikker inden for det sexologiske område. Der henvises til studieordningen for yderligere detaljer. Uden for Aalborg Universitets regi tilbyder SeFo, så vidt det er muligt, præ- og postgraduat sexologisk kvalificering og vejledning.

Hvis du vil vide mere om masteruddannelsen i sexologi

Hold dig opdateret af lærebogen i sexologi

43 år efter udgivelsen af Preben Hertofts lærebog "Klinisk sexologi" - den første af sin art i Norden - udkom den nye, store grundbog i faget "Sexologi - faglige perspektiver på seksualitet" (Munksgaard) i september 2019. Bogen er redigeret af professorerne Christian Graugaard, Annamaria Giraldi og Bo Møhl. Fra Sexologisk Forskningscenter har også Birgitte Schantz Laursen, Morten Frisch, Charlotte Overgaard, Jan Fouchard og Astrid Højgaard leveret bidrag til bogen.

Bliv inspireret af masteruddannelsen i sexologi

Kom med indenfor og få en fornemmelse af udannelsen indhold og oplevelser

Er du interesseret i masteruddannelsen i sexologi, hvor du får kompetencer inden for professionel kommunikation om sexologiske emner, samt indblik i strategier for folkeoplysning, sundhedsfremme og forebyggelse på det sexologiske område, kan du her læse artikler om udannelsen:

  • Presseklip om uddannelsen i "Weekendavisen"

  • Presseklip om uddannelsen i "Ugeskrift for læger"

  • Interview med tidligere masterstuderende "Jordemoderbladet"

  • Interview med tidligere masterstuderende "Ergoterapeuten"

  • Interview med tidligere masterstuderende "Socialrådgiveren"

  • Læs nogle af de masterspecialer, som foreløbig er udgået fra uddannelsen

  • Læs om den "Den sexologiske filmkanon"

Tag kontakt og få svar i øjenhøjde

Birgitte Schantz Laursen

Lektor, cand.cur, ph.d. Sexologisk Forskningscenter og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg
Tlf.: 22 40 87 63
E-mail: bisl@rn.dk

Christian Graugaard

Professor i almen sexologi, cand.med, ph.d. Sexologisk Forskningscenter
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Klinisk Institut
Aalborg Universitet
Tlf.: 28 86 65 60
E-mail: chgr@rn.dk