Spring til indhold

Om Sexologisk Forskningscenter

Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er et tværfagligt forskningscenter ”uden mure”. Vores vision er at bidrage til en kvalificeret, nytænkende og åben sexologisk fagkultur i Danmark. Vi ønsker sexologisk forskning, undervisning og formidling på højeste internationale niveau, ligesom vi ønsker evidensbaserede forebyggelses-, sundhedsfremme- og behandlingsaktiviteter i relation til seksualitet og seksuelle problemer.

Læs vores centerbeskrivelse

Baggrund

SeFo varetager forskningsbaseret undervisning på alle universitetets sundhedsuddannelser, ligesom centeret udbyder en toårig masteruddannelse i sexologi.       

Forskere tilknyttet SeFo beskæftiger sig principielt med alle typer seksualvidenskab. Det gælder fx udforskningen af seksuel adfærd, identitet og livsstil, seksuel funktion og dysfunktion, seksualitetens rolle ved somatisk og psykisk sygdom, udbredelse og konsekvenser af seksuelle overgreb, udviklingstendenser i køns-, krops- og seksualitetskulturen samt udvikling og kvalitetssikring af seksuel forebyggelse, behandling og rehabilitering. SeFo driver sammen med Statens Serum Institut verdens største befolkningsundersøgelse med fokus på seksuel sundhed, Projekt SEXUS.

Sexologisk Forskningscenter er en selvstændig enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Der blev taget initiativ til forskningscentrets oprettelse i 2012, og centret åbnede officielt som del af Klinisk Institut den 1. januar 2013. Centeret er til dagligt bemandet af en lektor og en professor. Forskningscenteret var det første af sin art i Danmark og du kan her læse om centrets indvielse i Aalborg.

Interessefelter

SeFo varetager forsknings-, undervisnings- og formidlingsopgaver med relation til menneskelivets seksuelle fænomener, herunder seksuel funktion, adfærd, identitet og sundhed. SeFo har en åben tilgang til det sexologiske felt og interesserer sig for en bred vifte af basale og kliniske problemstillinger. Der lægges vægt på synergi mellem natur-, samfunds- og humanvidenskabelige traditioner og perspektiver.

Vision

SeFo ønsker en kvalificeret, nytænkende og åben sexologisk fagkultur i Danmark. Vi ønsker sexologisk forskning, undervisning og formidling på højeste internationale niveau, ligesom vi ønsker evidensbaserede og kvalitetssikrede forebyggelses-, sundhedsfremme- og behandlingsaktiviteter i relation til seksualitet.

Mission

SeFo vil bidrage til sin vision gennem udvikling og integration af sexologisk forskning, uddannelse, formidling og klinik. SeFo ønsker således at tilvejebringe ny viden og evidens ved at igangsætte forskningsaktiviteter samt understøtte udviklingen af nye kliniske metoder. SeFo’s vil desuden arbejde for at styrke den præ- og postgraduate sexologiuddannelse og bidrage til at kvalificere verserende fag- og folkelige seksualitetsdebatter.

SeFo ønsker at udvikle et rummeligt og innovativt forsknings-, undervisnings- og behandlingsklima i Danmark og vil møde kolleger, studerende, brugere, presse og almen offentlighed med åbenhed og samarbejdsvilje. Det er målsætningen, at SeFo skal udvikle sig til et dagsordenssættende sexologisk forsknings- og formidlingscenter, ligesom centret vil stå som en stærk sexologisk aktør i Norden med samarbejdsrelationer over hele verden.

Vi yder faglige konsulentopgaver

Sexologisk Forskningscenter bliver jævnligt ansat til at yde sexologisk bistand for faglige organisationer og myndigheder. Du kan her se og høre nogle eksempler på samarbejder med Sundhedsstyrelsen og Red Barnet:

  • Rapport om "LGTB-personers møde med almen praksis - udfordringer og muligheder"

  • Rapport om "Kun med kondom – en kvalitativ undersøgelse af 18-23-åriges kondombrug"

  • Podcasten om "Den LGBT-venlige praksis"

  • Hjemmeside om mennesker med seksuelle tanker om børn

Sexologisk Forskningscenter har ved flere lejligheder udbudt kurser i "hverdagssexologi" for fagpersoner. Som eksempel blev der i 2019 - i et samarbejde med Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital - afholdt to todages kurser for sundhedsprofessionelle i Københavns Kommunes rehabiliteringscentre. Du kan se programmet her.

Hør om vores Hertoft eftermiddage på Rigshospitalet

I samarbejde med Sex & Samfund stod Sexologisk Forskningscenter 2012-2022 bag de såkaldte ”Hertoft-eftermiddage”, som blev afholdt i vinterhalvåret i Psykiatrisk Auditorium på Rigshospitalet. Eftermiddagene præsenterede forskelligartede oplæg af sexologisk relevans, de var gratis, og alle var velkomne. Pga. ombygning af Rigshospitalet blev der afholdt et stort afslutningssymposium i efteråret 2022, og det er planen, at der fremover skal afholdes årlige ”Hertoft-symposier”, som ser nærmere på udviklinger i seksualitet og sexologi. Du kan se programmerne for tidligere afholdte Hertoft middage eller læse mere om Preben Hertoft herunder:

  • Program for Hertoft-eftermiddage gennem alle årene 1997 - 2022

  • Læs om Preben Hertoft

  • Læs Preben Hertofts mindeord

Du kan også finde mere viden om vores konferencer om seksuel sundhed

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Sex & Samfund og Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed har Sexologisk Forskningscenter flere gange været medarrangør af faglige konferencer med fokus på seksuel forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark. Konferencerne henvendte sig primært til kommunale sundhedsarbejdere, ngo’er, beslutningstagere og forskere.

I 2020 kunne skolernes obligatoriske seksualundervisning markere sit 50-års jubilæum. Du kan se høringen på Christiansborg, hvor bl.a. professor Christian Graugaard holdte oplæg her.

Få indblik i vores hverdag og arrangementer

Presseklip

Se vores udvalgte presseklip og følg med i, hvad der sker inden for vores uddannelse, forskning, samfundsengagement og meget andet.

Presseklip fra SeFo